ถ้าคุณไม่มีความสุขกับตนเอง

 ถ้าคุณไม่มีความสุขกับตนเอง

คุณก็จะไม่มีความสุขกับชีวิต

คุณจะมีความสุขในชีวิตได้

เริ่มต้นจาก

การมีความสุขกับตนเองก่อน

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม