เมื่อเราพัฒนาตนเองทุกวัน

 เมื่อเราพัฒนาตนเองทุกวัน

เราจะได้เกิดใหม่ในทุกๆวัน

ชีวิตเราจะดีขึ้น

ไม่ต้องรอชาติหน้า

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม