คุณจะเมตตาคนอื่นได้นั้น

 คุณจะเมตตาคนอื่นได้นั้น

เริ่มต้นจาก

คุณเมตตาตนเองเป็นก่อน

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม