คุณต้องตั้งเป้าหมายใหญ่ไปก่อน

 คุณต้องตั้งเป้าหมายใหญ่ไปก่อน

แม้นว่าคุณยังไม่รู้วิธีการที่จะได้มันมา

ให้คุณตั้งเป้าหมายนั้นไปก่อน

เดี๋ยววิธีการจะได้สิ่งนั้นจะมาเอง

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม