หลายคนกลัวที่จะล้มเหลว

 หลายคนกลัวที่จะล้มเหลว

ความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องใหญ่

ความล้มเหลวนั้นคือบทเรียน

ความล้มเหลวไม่ทำให้คุณอดตาย

เอาชนะความกลัวที่จะล้มเหลว

จงทำสิ่งที่กลัวแล้วสิ่งที่คุณกลัวจะหายไป

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม