ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็น อนัตตา

 ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็น อนัตตา

ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริง

ทรัพย์สินไม่ใช่ของเรา

สามี ภรรยา บุตร ไม่ใช่ของเรา

การพลัดพรากเป็นเรื่องปกติธรรมดา

ไม่จากเป็นก็จากตาย

แต่เราสามารถทำสิ่งนั้นให้อยู่กับเรานานๆได้

โดยการสร้างเหตุปัจจัย ทะนุถนอมสิ่งนั้นให้ดี

เมื่อมีการพลัดพรากเราจะไม่เสียใจ

เพราะเราทะนุถนอมสิ่งนั้นไว้ดีที่สุดแล้ว

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม