คนสำเร็จลงมือทำอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว

 คนสำเร็จลงมือทำอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว

คนล้มเหลวมักทุ่มเทหักโหมในระยะสั้น

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม