อย่าจมอยู่กับอดีตที่ขมขื่น

 อย่าจมอยู่กับอดีตที่ขมขื่น

ไม่ว่าในอดีตใครจะทำไม่ดีกับคุณไว้

อยู่กับปัจจุบัน ให้อภัย

ให้อภัยไม่ได้หมายความว่า...

คุณยอมรับกับสิ่งที่เขาทำไม่ดีกับคุณ

แต่หมายความว่า...

คุณได้ปลดล็อคความทุกข์ออกจากหัวใจของคุณ

อย่าให้ใครมาทำร้ายจิตใจคุณได้

คุณต้องรู้ค่าของตนเอง

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม