ความสุขของมนุษย์ขึ้นอยู่กับ......

 ความสุขของมนุษย์ขึ้นอยู่กับ......

ความก้าวหน้าของเขา

เขียนเป้าหมายลงในกระดาษ

ทบทวนเป้าหมายทุกวัน

จงตั้งเป้าหมายให้ไฟลุก

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม