อย่ากังวลว่าใครจะคิดอย่างไรกับคุณ

 อย่ากังวลว่าใครจะคิดอย่างไรกับคุณ

สิ่งสำคัญ คือ คุณคิดอย่างไรกับตัวเอง

เลิกกังวลแล้วคุณจะมีความสุขและไปถึงเป้าหมาย

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม