นิยาม "ความรวย''

 นิยาม "ความรวย''

คือ ยืนด้วยลำแข้งของตนเอง

และมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเสมอ

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม