ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร

 ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร

เป็นบุตร สามี ภรรยา เพื่อน

อย่าคาดหวังว่าคนอื่น

จะให้สิ่งตอบแทนกับคุณ

คุณควรรู้สึกมีความสุขเวลาเป็นผู้ให้

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม