เมื่อเกิดผลลัพธ์อะไรในชีวิต

 เมื่อเกิดผลลัพธ์อะไรในชีวิต

ทั้งแง่ดีหรือไม่ดี

ให้ติดตามกลับไปดูว่า

เราคิดแบบไหน

ถึงได้ส่งผลในแบบนั้น

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม