การมีวินัย คือ รู้จักควบคุมตนเอง

 การมีวินัย คือ

รู้จักควบคุมตนเอง

หากจะทำเรื่องใหญ่ให้สำเร็จ

ก็ต้องไม่ทำตามใจและใช้อารมณ์

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม