คิดใหญ่ดีกว่าคิดเล็กๆ

 คิดใหญ่ดีกว่าคิดเล็กๆ

คนส่วนใหญ่ในโลก 95% จะคิดเล็กๆ

จำนวนคน 95% ต้องแข็งขันกันเอง

คิดใหญ่มีคู่แข่งน้อย

ทำง่ายกว่า....

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม