ผู้นำปฏิเสธที่จะทำเรื่องที่คนอื่นทำได้

 ผู้นำปฏิเสธที่จะทำเรื่องที่คนอื่นทำได้

ผู้นำทำแต่เรื่องใหญ่ๆ ที่ต้องตัดสินใจ

อย่าให้งานจุกจิกมารัดตัว

อย่าทำตนเองให้เป็นปัญหา

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม