สิ่งหนึ่งที่คนสำเร็จมี

 สิ่งหนึ่งที่คนสำเร็จมี

คือ เขาสามารถจดจำใบหน้า

และชื่อของคนที่เขาติดต่อได้

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม