แม้คนคนนั้นไม่มีสิ่งที่คุณต้องการ

 แม้คนคนนั้นไม่มีสิ่งที่คุณต้องการ

แต่คุณยังเคารพให้เกียรติเขา

เขาจะพยายามทำสิ่งที่คุณต้องการ

อย่างสุดความสามารถ

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม