การโกหกคนอื่นนั้น

 การโกหกคนอื่นนั้น

อาจทำให้คนอื่นอยากฆ่าคุณ

แต่เมื่อคุณโกหกตนเอง

มันเหมือนคุณกำลังฆ่าตนเอง

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม