อย่าฝากความสุขของคุณ

 อย่าฝากความสุขของคุณ

ไว้กับคนอื่น

จงรับผิดชอบความสุข

ด้วยตัวคุณเอง

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม