ปรารถนาความสำเร็จ

 ปรารถนาความสำเร็จ

และมีเป้าหมายในชีวิต

มีสิ่งนี้ ไม่ว่าอดีตคุณเป็นเช่นไร

คุณสร้างความสำเร็จได้ไม่จำกัด

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม