คนสวยคนหล่อคนที่ดูดี มีภาพลักษณ์ที่ดี

 คนสวยคนหล่อคนที่ดูดี มีภาพลักษณ์ที่ดี

มีผลต่อการประสบความสำเร็จในชีวิต

จงแต่งตัวให้ดูดีและพัฒนาวิธีคิดให้ดีขึ้น

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม