ความสำเร็จในบ้านสำคัญกว่าความสำเร็จนอกบ้าน

 ความสำเร็จในบ้านสำคัญกว่าความสำเร็จนอกบ้าน

ความสำเร็จนอกบ้านมาชดเชยความล้มเหลวในบ้านไม่ได้

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม