ความสันโดษ คือ

 ความสันโดษ คือ

มีความสุขกับสิ่งที่มีที่ได้มาในปัจจุบัน

แต่ก็ยังเติบโตก้าวหน้าไปต่อ

ไม่ได้หมายถึง

ไปอยู่ในป่า ห้ามรวย

หยุดเติบโต หยุดก้าวหน้า

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม