เงินซื้อความสุขไม่ได้ทุกอย่าง

 เงินซื้อความสุขไม่ได้ทุกอย่าง

แต่ซื้อความสะดวกสบายได้

ความสุขเกิดจากความคิด

ถ้าคุณคิดเป็นคุณก็มีสุข

ยิ่งคิดลบมากๆชีวิตก็มีแต่ความทุกข์

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม