การสร้างแรงบันดาลใจเหมือนการอาบน้ำ

 การสร้างแรงบันดาลใจเหมือนการอาบน้ำ

ไม่ใช่คุณอาบน้ำวันเดียวแล้วจะสะอาดไปทุกวัน

คุณต้องสร้างแรงบันดาลใจทุกวัน

เพื่อชำระล้างจิตใจของคุณให้สะอาดทุกวัน

ในทุกๆเช้าให้เสพแต่สื่อดีๆ

หนังสือที่เป็นประโยชน์ พัฒนาตนเอง

คุณจะมีพลังใจ แรงบันดาลใจในทุกๆวัน

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม