วิธีที่จะทำให้เราเติบโตเร็ว คือ

 วิธีที่จะทำให้เราเติบโตเร็ว คือ 

เราต้องอยู่ห่างจากคนคิดลบ 

เพิกเฉย อย่าไปยุ่ง เพราะเขาจะดึงคุณลง 

คนที่ประสบความสำเร็จเขาจะไม่เสียเวลามาดึงคุณลง 

เขาจะเอาเวลาไปพัฒนาตนเอง 

มีแต่คนที่ล้มเหลวเท่านั้นที่จะดึงคุณลงได้ 

อย่าไปสนใจเป็นเพียงแค่อากาศธาตุเท่านั้น 

จงสุงสิงอยู่กับคนที่ให้พลังบวกๆกับคุณ 

มีพี่เลี้ยง มีโค้ชดีๆ 

ใช้เวลาทำตัวเองให้ดีขึ้นจะดีกว่า

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม