ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น

 ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น

ถ้าไม่ตั้งตนเป็นผู้พิพากษา

อย่าตัดสินคนอื่น

จงเป็นคนดีที่ไม่ยึดติดความดีของตน

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม