มีสิ่งนี้ใครก็ฆ่าคุณไม่ตาย

 Self-Worth

มีสิ่งนี้ใครก็ฆ่าคุณไม่ตาย

คุณต้องเห็นคุณค่าของตนเอง

ถึงใครๆจะพูดทำร้ายจิตใจคุณขนาดไหน

พวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรคุณได้

เพราะคุณตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวเอง

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม