เมื่อเริ่มต้นทำสิ่งใดๆก็ตาม

 เมื่อเริ่มต้นทำสิ่งใดๆก็ตาม

ครั้งแรกๆไม่มีทางทำได้สมบูรณ์

จำไว้ ..อย่าเลิก

ต้องเรียนรู้ ฝึกฝน

ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิด

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม