อ่านหนังสือแนวพัฒนาตนเอง

อ่านหนังสือแนวพัฒนาตนเอง

อ่านแล้วไม่รับฟัง ไม่เปลี่ยน

ยึดติดกับกรอบความคิดของตนเอง

อ่านหนังสือเป็นร้อยเป็นพันเล่ม

ผลลัพธ์ก็ไม่ต่างจากเดิม

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม